Magyar fogorvosok és fogászati asszisztensek a stressz, kiégés és elkötelezettség tükrében

Dátum
Szerzők
Nagy, Klaudia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban stresszt, kiégést és munka iránti elkötelezettséget vizsgáltam az egészségügyi dolgozók, azon belül is a fogorvosok és fogászati asszisztensek körében. Célom az volt, hogy általános képet kapjunk a fogorvosokat és fogászati asszisztenseket jellemző stressz és kiégés mibenlétéről; azokról a tényezőkről – legyenek befolyásolhatók vagy sem – amelyek indukálják a stresszt és kiégést, illetve azokról, amelyek protektív faktorként hatnak. Kutatásom eredményeként sikerült néhány kockázati-, illetve protektív tényezőt beazonosítanom az általam vizsgált csoportban; többek között azt, hogy a fiatalabb életkor, a magasabb beosztás okozta nagyobb felelősség, a (kisebb) egészségügyi problémák, valamint a két munkahely (mellékállás) megléte pozitív kapcsolatot mutat a kiégéssel, míg az otthoni és munkahelyi támogató kapcsolatok és a munka iránti elkötelezettség segítik az egyén eredményes megküzdését a stresszel és kiégéssel szemben. A kiégés és az elkötelezettség közepes erősségű, negatív kapcsolatát is sikerült igazolni, azonban a kapcsolat feltételezhetően komplexebb, így további vizsgálatok célja lehet ennek feltárása.
Leírás
Kulcsszavak
stressz, kiégés, elkötelezettség, PSS, MBI-HSS, UWES, egészségügy, fogorvosok
Forrás