Magyar fogorvosok és fogászati asszisztensek a stressz, kiégés és elkötelezettség tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban stresszt, kiégést és munka iránti elkötelezettséget vizsgáltam az egészségügyi dolgozók, azon belül is a fogorvosok és fogászati asszisztensek körében. Célom az volt, hogy általános képet kapjunk a fogorvosokat és fogászati asszisztenseket jellemző stressz és kiégés mibenlétéről; azokról a tényezőkről – legyenek befolyásolhatók vagy sem – amelyek indukálják a stresszt és kiégést, illetve azokról, amelyek protektív faktorként hatnak. Kutatásom eredményeként sikerült néhány kockázati-, illetve protektív tényezőt beazonosítanom az általam vizsgált csoportban; többek között azt, hogy a fiatalabb életkor, a magasabb beosztás okozta nagyobb felelősség, a (kisebb) egészségügyi problémák, valamint a két munkahely (mellékállás) megléte pozitív kapcsolatot mutat a kiégéssel, míg az otthoni és munkahelyi támogató kapcsolatok és a munka iránti elkötelezettség segítik az egyén eredményes megküzdését a stresszel és kiégéssel szemben. A kiégés és az elkötelezettség közepes erősségű, negatív kapcsolatát is sikerült igazolni, azonban a kapcsolat feltételezhetően komplexebb, így további vizsgálatok célja lehet ennek feltárása.

Leírás
Kulcsszavak
stressz, kiégés, elkötelezettség, PSS, MBI-HSS, UWES, egészségügy, fogorvosok
Forrás