Devizaárfolyam-kockázatok és kezelésük származtatott termékekkel

Dátum
2011-11-02T11:19:39Z
Szerzők
Dávid, Csaba
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a devizaárfolyam-kockázattal és kezelésének eszközeivel foglalkozok. A globális gazdasági életben jelentkező kockázatok között a devizaárfolyamok ingadozásai nagy jelentőséggel bírnak, nagyban befolyásolják a gazdasági szereplők pozícióit. A kutatás témájául szolgáló árfolyamkockázat és kockázatkezelési tevékenység pénzügyi piacokkal való szoros kapcsolata miatt is megfelel személyes érdeklődésemnek. A dolgozat első fejezetében a kockázatok definiálásával, csoportosításával foglalkozok, fokozatosan eljutva a devizaárfolyam-kockázatig, majd a következő részben az ennek kialakulásához vezető utat és az új, lebegő árfolyam-rezsimet jellemzem. A dolgozat legfontosabb része a származtatott termékek három fő típusának bemutatása, a devizákra vonatkozó elméletre fókuszálva. Ezt követi a derivatívák segítségével gyakorlatban megvalósított kockázatkezelési stratégiák ismertetése. Majd a származtatott termékek magyarországi tőzsdei és tőzsdén kívüli piacának jellemzőit elemzem, a hazai kereskedés legfontosabb sajátosságait bemutatva.
Leírás
Kulcsszavak
deviza, kockázat
Forrás