Magyarország új médiatörvényének jogharmonizációja az Európai Unióval

Dátum
2011-10-27T14:58:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mindennapjaink kulcsfontosságú tényezője ami nélkül a XXI. század már létezni sem tudna. Az egyre szélesebb körben megjelenő tömegkommunikációs eszközök tették szükségessé ezek törvényes szabályozását. Fontosnak tartom ezen törvényes szabályozásnak a megismertetését, bemutatást. Magyarországon 2011. január 1-től új médiatörvény lépett hatályba. Ez a törvény Magyarországon és az Európai Unióban is nagy visszhangot keltett.Dolgozatom fő kérdése, miért nem felelt meg az Európai Uniónak a 2010. évi új magyar médiatörvény? Milyen kifogásolnivalója volt a Bizottságnak és milyen megoldást találtak arra, hogy a törvény az unió által is elfogadott legyen.

Leírás
Kulcsszavak
médiatörvény, médiapolitika, ORTT
Forrás