A kis-svábhegy védett növényei

Dátum
2008-01-14T11:05:14Z
Szerzők
Szabó, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Kis-Svábhegy mind történelmileg, mind földtanilag, mind pedig állat- és növényvilág szempontjából figyelemre méltó. E legutóbbi tényező köré építettem föl a dolgozatomat. Főbb célkitűzéseim a dolgozat megírásakor a következők voltak: A Kis-Svábhegy kulturális és természeti értékeinek bemutatása. A terület növényvilágának, különös figyelemmel a védett fajoknak a leírása. A védett növények felmérése a területen 2006 őszén és 2007 tavaszán. A Kis-Svábhegyen megjelent özönnövények felmérése. Felhívni a figyelmet a területen meglévő és várható természetvédelmi-társadalmi problémákra. Felvetni néhány megoldási lehetőséget a tájidegen fajok számának csökkentésére, a zavarás, taposási károk csökkentésére.
Leírás
Kulcsszavak
természetvédelem, védett növények
Forrás