Nemzetközi tőkeáramlás a National Instruments Hungary Kft. megalapításának példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Papp, Nándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatóként, témaválasztás szempontjából fontosnak tartottam, hogy a dolgozatom kapcsolódjon nemzetközi kereskedelmet érintő témákhoz, és az adott kérdés magyarországi vonatkozásait is szerettem volna vizsgálni. Ezen belül a nemzetközi tőkeáramlás vizsgálatát tartottam nagyon aktuális területnek, mivel a mai Magyarországon a külföldi cégek jelenléte egyre erőteljesebb. Dolgozatomban vizsgálom azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a nemzetközi tőkeáramlás különböző paramétereit, mint a mozgás iránya vagy annak volumene. Fontosnak tartom nem csak a gazdasági, hanem a kulturális és társadalmi tényezők hatásának elemzését is ebben a kérdésben. A dolgozatom fő célja pedig egy konkrét példán keresztül is bemutatni ezt a folyamatot, és annak eredményeit. 2017 január óta dolgozom a National Instruments Hungary Kft.-nél, amely a National Instruments Corporation leányvállalata, és azzal a céllal jött létre, hogy az NI európai gyártási központja legyen.
Leírás
Kulcsszavak
nemzetközi tőkeáramlás, FDI, National Instruments
Forrás