Lakásszegénység

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A megfelelő otthon biztosítása egy ember és egy család életében nagyban befolyásoló tényező. A cigányság körében valamiért kirívó ez a probléma. Mindenki számára nyilvánvaló az, hogy a mély szegénységben élő családok számára a mindennapi létfenntartás is mennyire nehéz, és az is, hogy a szegények lakhatási körülményei rosszak. Úgy gondolom, hogy az élethez való jog vele kísérője a lakhatáshoz való jog is lenne. Betekintést szeretnék nyerni, hogy milyen változásokon ment keresztül a lakásszegénység. Dolgozatomban keresem a választ arra, hogy milyen lakáspolitikai döntések születtek a rendszerváltás előtt és utáni időszakban, és hogy ez mennyire volt befolyással a lakhatásra. A hipotézisem az, hogy ha munkát tudnának biztosítani a szegény embereknek, akkor nagy valószínűséggel az életminőségük, és ezzel együtt a lakhatási minőségükben is javuló tendenciát mutatnának. Két szociálpolitikai támogatási rendszert is be szeretnék mutatni, melynek mai neve Családi otthonteremtési kedvezmény, illetve lakásfenntartási támogatás.

Leírás
Kulcsszavak
lakásszegénység, kisebbség, éhezés
Forrás