Különböző hatóanyagú gyomirtó szerek és azok kombinációjának hatása a gyomokra és a kukorica terméseredményére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kukorica Magyarországon és a világban is az egyik legfontosabb növény, amelyet hazánkban az egyik legnagyobb területen termesztenek. A kukorica termesztés egyik sarkalatos pontja a gyomírtás, ezért fontos tudni mely gyomnövények fordulnak elő a területünkön és az adottságainkhoz legoptimálisabb technológiát kell alkalmaznunk. Diplomadolgozatomhoz a megfigyeléseket az Álmosdi Agrár Kft-nél végeztem, ahol 3 éven keresztül követhettem nyomon, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben, a Kite Zrt. Fejlesztőmérnökei által beállított takarmánykukorica gyomirtási kisérletét. Alapvetően négy herbicid hatását figyeltem meg mindhárom évben, az Adengo, a Lumax, a Capreno-Mero és a Sulcotrek-Tegoplant-Weed Controll kombinációt. Vizsgáltuk a herbicidek egyes növényekre való hatását, a gyomírtás hatékonyságát és a kukorica termésátlagának változását az adott kezelések és az éves gyomflóra változása tükrében. Összességében a vizsgált herbicidekről elmondható, hogy az elvárásoknak megfelelően jó gyomirtási hatékonyságot mutattak a vizsgált parcellákban. A terméseredményeket figyelembe véve elmondhatjuk hogy a vizsgált készítmények a kontroll parcellákhoz viszonyítva mind a 3 évben jelentős terméstöbbletet értek el.

Leírás
Kulcsszavak
kukorica, gyomirtás, termésmennyiség
Forrás