Biológiai fogalmakra vonatkozó tévképzetek a tanulók gondolkodásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tévképzetek olyan hibás elképzelések, amelyek mélyen gyökereznek, stabilak, így gátolhatják a további sikeres ismeretelsajátítást, az ismeretek gyakorlati alkalmazását. Kutatásunkban 392 hetedik és nyolcadik osztályos tanuló biológiai tévképzeteit vizsgálatuk. Az első részvizsgálatban a tanulók hétköznapi gondolkodásából, illetve az oktatási folyamatból származó biológiai tévképzeteit és azok összefüggésrendszerét elemeztük a szóasszociációs módszer segítségével. A második részvizsgálatban azt kívántuk elemezni, hogy a vizsgált biológiai fogalmakhoz kapcsolódóan a tanulók milyen tévképzetekkel rendelkeznek és, hogy ezek mennyiségi viszonyai milyen összefüggésben vannak bizonyos háttértényezőkkel. Eredményeinkből kiderült, hogy a tévképzetes asszociációk gyengén kapcsolódnak a tudományos fogalmakhoz, a tanulók nehezen tudják azokat beilleszteni belső értelmező rendszerükbe. A vizsgálat eredményei arra is rámutattak, hogy az olyan háttértényezők, mint a hétköznapi életből hozott előzetes tudás, vagy a számítógépezéssel, illetve televízió nézéssel töltött idő is befolyásolja tévképzetek kialakulását, stabilitását.

Leírás
Kulcsszavak
tévképzet, biológia, általános iskola
Forrás