Egyensúly és koordinációs képességek fejlesztése 6-7 éves figyelemzavaros gyermekek körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az egyensúly- és koordináció fejlesztését már gyermekkorban meglehetősen fontos elkezdeni, mivel ezen képességek jelentősen befolyásolni tudják a gyermekek testtudatának, testtartásának és térérzékelésének kialakulását. A gyermekkori viselkedészavar közül az egyik leggyakoribb a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavara (ADHD). Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük a figyelemzavaros gyermekekre adaptált tornaprogram hatását az egyensúly és koordinációs képességeik fejlődése szempontjából. A tornaprogramon a gyermekek 12 héten keresztül, heti egy alkalommal vettek részt. A gyermekek felmérése a szülők által kitöltött ADHD kérdőívből és fizikális vizsgálatok segítségével történt. A vizsgálatunk eredményei alapján elmondható, hogy a figyelemzavaros gyermekek egyensúly és koordinációs képességei eltérnek az optimálistól, viszont a megfelelően felépített, nagyobb koncentrációval és tudatos összpontosítással járó mozgásprogram nagymértékben javította a gyermekek funkcióit, illetve a szociális képességeikre is pozitív hatással volt. Véleményünk szerint a tornaprogram hatékonyságát növelné az, ha a gyermekek az óvodában és az iskolában is kapnának különböző fejlesztő foglalkozásokat, illetve növelnénk az intervenció heti rendszerességét és hosszútávú alkalmazását.

Leírás
Kulcsszavak
Egyensúly, Koordináció, Gyermekek
Forrás