Iskolatenisz és mini-tenisz jelentőségének vizsgálata a tenisz oktatása során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom fő célja volt, hogy bemutassam esettanulmányok, kérdőívek és interjúkon keresztül az iskola- és mini-tenisz programok fontosságát és hasznosságát, valamint ezek hatását a diákok mindennapjaira, a tenisz iránti elköteleződésük szempontjából. Szakdolgozatomban ismertettem a főbb alapelemeit a rendszernek, melyek elengedhetetlenek a sikeres működéshez. A szakirodalmi fejezetben kitekintettem a sport, a mindennapos testnevelés, az iskola- és mini-tenisz elméleti hátterére és szabályrendszerére. Az ezt követő anyag és módszertan fejezetben ismertettem a választott kutatási módszereket és az azokhoz szükséges anyagokat. Majd az eredmények és azok következtetése részben elemzéseken keresztül vizsgáltam meg a tenisz utánpótlás programjainak kulcsfontosságú és kritikus elemeit. Fontos megállapításaim közé tartozik, hogy a teniszben eltöltött évek számának növekedésével az egyéni foglalkozások kerültek inkább előtérbe, míg kezdők esetében a csoportos foglalkozások, azért, hogy az alapokat játékosabb formában tudják elsajátítani. Továbbá az interjúk és esettanulmányok alapján a programok kiegészítik egymást, mindamellett, hogy szélesítik az utánpótlás bázist, felmenő rendszert biztosítanak az elkötelezetebb, tehetségesebb teniszezők számára. Végül, javaslatokon keresztül igyekeztem kiemelni mely főbb intézkedéseket tartom fontosnak ezen programok fenntarthatóságának biztosítása, illetve hatékonyságának növelése érdekében. A javaslatok gerincét képezik a több bemutató órán keresztüli népszerűsítés és versenylehetőségek kibővítése.

Leírás
Kulcsszavak
tenisz, iskolatenisz, mini-tenisz
Forrás