Home office - csak egy divatos kifejezés, múló aktualitás vagy egy rég szabályozásért kiáltó munkaviszony?

Dátum
Szerzők
Lakatos, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban arra vállalkozom, hogy a napjaink munkajog-tudományát éppen kihívás elé állító otthoni munkavégzés kérdéskörét járjam körbe. Igyekszem összegyűjteni azokat a jogi kérdéseket és kockázatokat, melyek megoldása elsősorban a jogtudomány részéről várható. Természetesen a home office, mint kérdéskör kifejezetten interdiszciplináris jellegű és bár az összefüggések az egyes tudományterületek között elvitathatatlanok, mégis elsődlegesen a jogi szempontú megközelítést helyezem középpontba. Ennek egyik prózai oka, hogy jogász szakdolgozatról lévén szó, nem bocsátkozhatok közgazdászi okfejtésekbe. A másik ok, - amire egyébként szociológus hallgatóként vagy közgazdászként mindenképpen irigykedve néznék - hogy a jogrendszer, mely alapja a szabályozott társadalmi rendnek olyan normákat tartalmaz, amelyek közvetlenül befolyásolják, hogy a home office miként ítéltetik meg más tudományterületek által. Ennek alapján tehát az mondható el, ha a jog megfelelően szabályozza a kérdéses munkavégzési formát, akkor minden más területen csökkenhet a kockázat a káros hatásokat illetően. A jogi perspektívát tekintve alapvetően munkajogi megközelítésre szűkítve értem, ám annak a tágabb határait jelölöm ki a fenti kérdések vizsgálatához. Igyekszem elhelyezni rendszertanilag a home office-t a munkajogban, összehasonlítani és elhatárolni más munkavégzési formáktól. Ezen kívül tárgyalom még azokat a jogi dilemmákat, amik az otthoni munkavégzés során kockázatot jelenthetnek. Szakdolgozatom tulajdonképpen nem több egyetlen állításnál és egyetlen vállalásnál. Az állítás – egyszerűen hangzik – a következő: a home office nem a távmunkavégzés egy fajtája így nem egy arra használt trendi kifejezés. Hasonló, ám fogalmilag mégis több ponton eltérő, más szemléletet tükröző jogintézmény ezért mindenképpen megérett arra, hogy a jogalkotó önállóan és törvényi szinten szabályozza, ezzel egyértelműbb helyzetet teremtve a munkaerőpiaci szereplőknek. A vállalásom pedig a következő: alátámasztani az előbbi állításom a home office fogalmi aspektusának tisztázásával, annak felelősségi, munkavédelmi és adatvédelmi vonzatainak elemzésével.
Leírás
Kulcsszavak
home office, távmunka, elhatárolás, jogi dilemmák, digitalizáció
Forrás