Agricultural Insurance Market a New Solution of Marketing and Environment Protection A mezőgazdasági biztosítási piac újszerű megoldásainak vizsgálata a marketing és környezetvédelem tükrében

Dátum
Szerzők
Szakács, Attila
Szakács, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The agricultural mitigation fund operating deficit expanded in 2012 to a price support for agricultural insurance business helped construct. (Figure 1). The legislai on aims to provide a wide range of farmers’ risk community to organize and strengthen the aff ected self-care responsibility. The new extended two-level agricultural risk management system in 2012 and 2013 were not used in the full amount. Further disseminai on of this 2014 novel possibility of a major issue in the insurance market. We have to examine how market pari cipants are informed and how to better disseminate of marketing solutions?
A hiányosan működő mezőgazdasági kárenyhítési alap kiegészült 2012-től egy díjtámogatással segítet üzlei mezőgazdasági biztosítási konstrukcióval. (1. ábra). A törvényi szabályozás célkitűzése, hogy a mezőgazdasági termelők széles körét kockázatközösségbe szervezze, valamint erősítse az érintet ek öngondoskodási felelősségvállalását. Az új, kibővítet , kétszintű mezőgazdasági kockázatkezelő rendszerből 2012-ben és 2013-ban sem került felhasználásra a teljes összeg. 2014-re ezen újszerű lehetőség további elterjesztése egy fontos kérdése a biztosítási piacnak. Feladatunk, hogy megvizsgáljuk a piaci szereplők mennyire tájékozot ak illetve, hogy milyen markei ng megoldásokkal lehet jobban elterjeszteni és ”csábítóbbá” tenni?
Kulcsszavak
financial point of view, agriculture, insurance, innovative marketing solutions, pénzügyi nézőpont, mezőgazdaság, biztosítás, újszerű marketing megoldások
Forrás
Gyűjtemények