Fenntarható fejlődés megújuló energiaforrások segítségével

Dátum
2012-03-29T07:49:05Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban kísérletet teszek arra, hogy a mindennap hallott globális felmelegedés tényleges hatását bemutassam. Szeretnék rávilágítani, hogy a jelenlegi gazdasági szerkezetek és megszokások milyen romboló hatással lehetnek környezetünkre. S ily változatatlanul hagyva milyen beláthatatlan következményekkel sújthatja világunkat. Szeretnék rámutatni, hogy apró változtatások is milyen generáló hatással lehetnek és ezt egy kis vállalat példáján szeretném bemutatni.

Leírás
Kulcsszavak
Megújuló energiaforrások, Pellet, Fenntartható fejlődés
Forrás