Földtani értékvédelem a Bükk hegység területén Lillafüredi kőpark tervezete

Dátum
2010-01-13T09:58:44Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a földtani értékvédelem magyarországi helyzetének általános bemutatása mellett (földtani értékvédelem története, jogi keretei, földtani értékminősítő rendszerek), konkrét példán keresztül próbálom szemléltetni a földtani értékvédelem gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségét. Mintaterületként a Bükk-hegységet választottam, amelynek speciális földtani helyzeténél fogva geológiai értékei igen sokrétűek és különlegesek. A földtani értékek bemutatási formái között látványos megoldás lehet és széles közönséget érhet el a megfelelő helyen kialakított az adott térség főbb kőzettípusait bemutató kőpark, amely „ex situ” módon hozza közelebb a látogatókhoz a földtani környezetet és mutat rá annak változatosságára és védelmének fontosságára. Jelen dolgozatban ez utóbbi lehetőséget választottam a bükki alaphegység változatos kőzettani viszonyainak bemutatására, melynek helyszínét Lillafüred térségében jelöltem ki. Szakirodalmi források és helyszíni bejárások alapján értékeltem a Bükk-hegység területén előforduló nagy számú formációt a kőparkban való bemutatás szempontjából, felvázolva azokat a legfontosabb kritériumokat, ami egy kőpark kialakításához szükséges.

Leírás
Kulcsszavak
földtani értékvédelem, kőparkok, Bükk hegység, kőzettani viszony
Forrás