Szolgáltatási folyamatok vizsgálata egy regionális repülőtéren és annak szűk környezetében

Dátum
Szerzők
Palatinus, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Debreceni Repülőtér szerepe az elmúlt pár évben felértékelődött. A 2012 óta bekövetkezett pozitív változásoknak köszönhetően menetrendszerinti járatok indulnak és érkeznek a repülőtérre. 2012. júniusától folyamatos menetrendszerinti forgalom kezdődött meg London-Luton és Debrecen között, ami mérföldkőnek tekinthető az utasforgalom növekedésében. Az új szolgáltatásnak köszönhetően a repülőtér utasforgalma az elmúlt időszakot tekintve növekvő tendenciát mutatott és százezer fő felett stabilizálódott. Ez a változás a szolgáltatásban a régió növekedésének és fejlődésének egyik hajtóereje lehet. Továbbá, nagymértékben hozzájárulhat a beutazók számának növekedéséhez. A kutatás jelentősége abban nyilvánul meg, hogy egy repülőtér fontos szerepet tölthet be egy régió gazdasági növekedésében. Kérdőíves kutatást végeztem a Debreceni repülőtér külföldi utasai körében, amely 9 hónapon keresztül tartott 2014-ben a repülőtér várótermében, az induló oldalon. A vizsgált időszak alatt 63 London-Lutonba induló járat utasai körében került sor a kérdőíves megkérdezésre. A nyolc hónap alatt összesen 326 darab kérdőív kitöltésére került sor. Vizsgáltam a Debreceni Repülőtér és a város szolgáltatási folyamatait, a városba látogató külföldiek turisztikai fogyasztását, a desztinációba érkezők szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, a repülőtér utasforgalmát és annak mennyiségi valamint minőségi jellemzőit; az utazások főbb jellemzőit, és a vizsgálat eredményeképpen meghatároztam az egyes ismérvek közötti összefüggést. Az igénybe vett szolgáltatásokkal való elégedettség meghatározásához a szolgáltatásokat folyamataira bontottam, és a szakmai sajátosságok alapján indikátorokat határozott meg. A kutatási eredmények egy statikus állapotot tükröznek, 2014 február és szeptember közötti időszakra jellemzőek. A kutatás előtt nem volt rendelkezésre álló információ azzal kapcsolatban, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a Debrecenbe Londonból érkező látogatók, nem lehetett tudni, hogy kik ülnek a repülőn, milyen céllal érkeznek a városba, meddig maradnak, hol szállnak meg, milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe és ezekkel mennyire elégedettek.The role of Debrecen Airport has appreciated over the past few years. Thanks to the positive changes since 2012, scheduled flights arrive at and departure from the airport. From June 2012, regular scheduled traffic began to operate between London-Luton and Debrecen, which was a milestone in passenger traffic growth. Thanks to this new service, the airport's passenger traffic showed an upward trend over the past period and stabilized over a hundred thousand people. This change in the airport’s lifecycle can be a driving force for growth, development and improvement in the region. In addition, it can greatly contribute to the increase in the number of visitors arriving to the city. The significance of research is that an airport can play an important role in the economic growth of a region. I conducted a questionnaire survey among foreign passengers at Debrecen Airport, which lasted 9 months in 2014 in the airport waiting room on the departure side. During the 9 months examination period a survey of 63 scheduled flight from London-Luton was conducted and the total of 326 questionnaires were completed during this ivestigation period . I examined and analysed the service processes of the Debrecen Airport and the city, the tourist consumption of the foreigners visiting the city, the satisfaction of the arrivals with the services, the passenger traffic of the airport and its qualitative and quantitative characteristics; the main characteristics of travel, and as one of the result the relationship between the examined indicators were determined. To break down the satisfaction with the services used, I split the services into processes and set indicators based on professional features The results of the research reflect a static state, which characterises the period from February till September of 2014. Before the research, there was no available information on the characteristics of visitors from London to Debrecen. It was unknown who sits on the plane, on what puspose the visitor arrives in the city, how long he or she stays, where stays, what services are used and how satisfied the visitor is.
Leírás
Kulcsszavak
repülőtér, airport, customer satisfaction, process, service, elégedettség, folyamat, szolgáltatás
Forrás