Ne bis in idem elv a büntetőjogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a ne bis in idem elv megjelenéséről szól a büntetőjogban. Az elv alkalmazását nemzeti, illetve nemzetközi szinten is tanulmányozza. Nemzeti szinten az elv komplex megjelenése kerül kiemelésre, annak folytán, hogy az bemutatásra kerül a büntetőanyagi jogban, büntetőeljárásjogban, valamint a büntetésvégrehajtási jogban egyaránt. Az elv sokrétegűsége, annak a jogágak közötti érvényre jutása által is szemléltethető, a közigazgatási jog és a büntetőjog kapcsolatán keresztül. Ennek során a haza jogszabályok megvizsgálására is sor kerül. A dolgozatban nemzetközi szinten a ne bis in idem elvnek az államok közötti érvényrejutása kerül vizsgálat alá. Ennek kapcsán sor kerül a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmányának 14. cikkének 7. pontjának, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének Hetedik kiegészítő jegyzőkönyvének a vizsgálatára is. Míg Európai szinten főként az Alapjogi Charta és a Schengeni Megállapodás Végrehajtásáról szóló Egyezmény 54. cikke kerül kutatás alá. Mindezek tanulmányozása során a dolgozat rámutat az esetleges hiányosságaira is az elvnek.

Leírás
Kulcsszavak
ne bis in idem elv, kétszeres értékelés tilalma, kétszeres eljárás tilalma
Forrás