A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységei és gazdálkodása

Dátum
2012-10-30T09:38:22Z
Szerzők
Tóth, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájaként egy olyan szervezet bemutatását választottam, mely meghatározó szerepet töltött, illetve tölt be napjainkban is tágabb szülőhazám, a Bodrogközi Kistérség életében, fejlődésében. A Bodrogköz és a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása, tevékenységeinek elemzése után az olvasó betekintést nyer a Társulás 2010- 2011. évi gazdasági adatai alapján a pénzügyi és vagyoni helyzetébe, hiteles és valós adatok, számítások alapján. Végezetül megismerhetjük a járási rendszer kialakításával kapcsolatosan a kistérségek jövőjét, a társulások törvényi szabályozásait.
Leírás
Kulcsszavak
Kistérség, Bodrogköz
Forrás