A számviteli politika sajátosságai a Sunbelt Kft-nél

Dátum
2010-03-22T12:32:46Z
Szerzők
Tóth, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom 52 oldal terjedelmű, mely 9 fejezetet foglal magába. Fejezetről fejezetre haladva fejtem ki gondolataimat. Munkámban a számviteli politika sajátosságait ismertetem a Sunbelt Kft-n keresztül. Kitérek a társaság gazdasági működésére, számviteli politikájára, az azt alátámasztó szabályzatokra, bizonylati rendre, számlarendre valamint a cég egyéb sajátos szabályzásaira. Ezen sajátosságok mellett általánosságban is írok a számviteli politikáról, a számviteli alapelvekről és egyéb követelményekről. Diplomadolgozatomat összegzéssel, javaslattétellel zárom. Ezek indoklásáúl a mellékletben számszaki adatokra támaszkodva bemutatom a Sunbelt Kft. 2008. évi mérlegét, eredménykimutatását, melyekből gazdasági mutatókat számolok.
Leírás
Kulcsszavak
számvitel, Sunbelt Kft., eredménykimutatását
Forrás