Vocabulary Development in the EFL Classroom: The Catcher in the Rye

Dátum
Szerzők
Csűry, Dávid Gergely
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja, hogy rámutasson arra, hogyan fejleszthető az idegennyelvi szókincs irodalmi műveken keresztül. Az elméleti háttér bemutatása után, J. D. Salinger Zabhegyező c. regényét tárgyalja a dolgozat, amely bemutatja az 1950-es években használt szleng kifejezéseket, illetve azt a nyelvjárást, amelyet abban az időben használtak a tinédzserek, de még mindig relevánsak a mai köznyelvben. A szókincs fejlesztése a regényből kivett részletek olvasásával kezdődik. A kifejezések felismerése és megértése után a tanulók különböző feladatokon keresztül mélyítik el az új szavak használatát. A dolgozathoz készített feladatlapok úgy lettek összeállítva, hogy a tanulókat minél jobban bevonja az önálló gondolkodásba. Ezúton nagy teret kap a kreativitás és véleménynyilvánítás. A csoportmunkában és pármunkában végzett feladatok szintén a kommunikációra épülnek. A szakdolgozat másik nagyon fontos célja az, hogy feltérképezze a formális és informális nyelvhasználatot.
Leírás
Kulcsszavak
Lexicon enlargement, Teaching American slang and idiomatic language
Forrás