A gazdasági válság hatása a Karát Kft. gazdálkodására

Dátum
2011-10-24T07:48:11Z
Szerzők
Nagy, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat első fejezetei a szakirodalmi könyvek, internetes honlapok, és a 2000 évi C. törvény a számvitelről áttekintésével bemutatásra kerül a jelenlegi gazdasági válság története, illetve a gazdasági elemzés fontossága és szükségessége. A 2008- 2009-es gazdasági válság bemutatásából megtudható annak kiváltó okai, hatása a világra, illetve következménye Európára, valamint hazánk népességére, gazdaságára. A gazdasági elemzés ismertetésével képet kapunk annak szükségességéről, céljáról, módszereiről, feladatáról, tárgyáról. A dolgozatból megtudható, hogy az éves beszámoló részei milyen segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az elvégzett elemzési munka pontos és megbízható képet adjon a vállalkozás működéséről és az abban bekövetkezett változásokról. Szakdolgozatom második részében a Karát Kft. átfogó gazdasági elemzését végeztem el. Itt a pénzügyi, jövedelmezőségi, vagyoni helyzet alakulása kerül vizsgálatra 2007- 2010 időszakban. Az alkalmazott mutatók segítségével nyomon követhetővé válik, hogy a gazdasági válság hatására milyen változások következtek be a vállalkozás vizsgált területeiben, valamint melyek azok a releváns pontok amelyek nagyobb figyelmet érdemelnek. Az utolsó fejezet a kapott eredmények vizsgálatával foglalkozik, illetve javaslattételt tartalmaz a társaság további sikeres és gazdaságos működése érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
válság, elemzés, vagyon, pénzügy, jövedelmezőség
Forrás