A Polgári Perrendtartás alapelvei különös tekintettel az új Pp.-re

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozati témaválasztásomban meghatározó szerepet játszott, hogy tanulmányaim során megfigyeltem, hogy egy jogágban hangsúlyos jelentőséggel bírnak az alapelvek. A Polgári Perrendtartás teljes szerkezetét, rendszerét áthatják az alapelvek, elemzésükkor számos területre nyerhetünk betekintést.Olyan eljárásjogi minimumokat fogalmaz meg az eljáró hatóságnak valamint az eljárásban résztvevő személyeknek, amelyek hozzájárulnak a per igazságos lefolytatásához. Továbbá olyan jogintézményeket alakítanak ki, amelyeknek működése a perrendtartást átláthatóbbá, ésszerűbbé teszi.Olyan igényeket alakítanak ki, amelyekre tekintettel kell lenni a jogalkotónak is, és ezeket figyelembe kell venni az eljárási részletszabályok létrehozásánál, illetve átalakításánál. Másrészt az alapelvek a jogalkalmazók számára jogértelmezést elősegítő, egységesítési funkcióval, továbbá szabályozási hiányok esetén hézagpótló funkcióval is bírnak és zsinórmértékül szolgálnak.

Leírás
Kulcsszavak
Polgári perrendtartás alapelvei, új Pp.
Forrás