Németországban élő magyarok társadalmi beilleszkedési törekvései

Dátum
Szerzők
Molnár, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a Németországban élő magyarok társadalmi beilleszkedési törekvései. A téma aktualitását adja az, hogy a mai napig sokan hagyják el Magyarországot egy biztosabb anyagi háttért remélve az új környezetben, vagy a család szólítja az embereket külföldre, adott esetben Németországba. Dolgozatomban azokat a tényezőket próbálom feltárni, hogy a Németországban élő magyarok hogyan, milyen úton tudnak beilleszkedni új környezetükbe, mennyire tudják magukat elfogadtatni az adott társadalomban, és tudnak-e integrálódni bármilyen szinten is. Ezen kérdések megválaszolására három hipotézist állítottam fel: 1. Az előzetes külföldi kapcsolatnak befolyásoló hatása van a migrációs döntés meghozatalába. 2. Az előzetes kapcsolattal rendelkezők hamarabb tudnak beilleszkedni és kapcsolatokat teremteni, mint azok, akik kapcsolati háló nélkül kezdtek új életet Németországban. 3. A német társadalom elvárja az országukban huzamosabb időt eltöltőktől, hogy német nyelven szólaljanak. Ezen állítások megcáfolására vagy alátámasztására Németországban élő magyarokkal készítettem interjút.
Leírás
Kulcsszavak
migráció, integráció
Forrás