Öko-Welt Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése

Dátum
2012-10-30T07:57:47Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tőkeerősség értéke alacsonynak mondható minden vizsgált időszakban, mert a saját tőke értéke alacsony. Az összes forráson belül nagyon alacsony részt tesz ki a saját forrás, bár értéke a vizsgált években a mérsékelten növekvő mérleg szerinti eredmény miatt 768 e Ft-ról 1182 e Ft-ra emelkedett. Látható, hogy minden évben 40% alatt van a mutató értéke, ez azt jelenti, hogy vállalkozásnak több az idegen forrása, mint a saját forrása. 2009-ben a legalacsonyabb a tőkeerősség értéke, 24,8%, amely arra vezethető vissza, hogy a vállalkozás kötelezettsége majdnem kétszeresére növekedett előző évhez képest, így háromszor annyi idegen forrása volt a vállalkozásnak abban az évben, mint saját forrása. Az Öko –Welt Kft beruházás és fejlesztési hitelt vett fel egy traktor vásárlása céljából, emellett a tagi kölcsönei is jelentősen növekedtek. 2009 után növekvő tendenciát mutatnak az értékek, amely a kötelezettségek arányának csökkenésére vezethető vissza.

Leírás
Kulcsszavak
Öko-Welt Kft, elemzés
Forrás