Regulation of retinoids and n-3 PUFAs in atopy

Absztrakt

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) are present in high concentrations in the human organism and are essential components of various layers of the skin, furthermore they are important precursors of several pro- and anti-inflammatory mediators. Several studies investigated the PUFA composition in atopic patients and healthy volunteers and PUFA levels have been shown to be decreased in atopic dermatitis skin in comparison to healthy skin. Alterations of retinoid metabolism and signaling have been related to several skin diseases including atopic dermatitis (AD), but so far the expression profiles of the genes involved in retinoid homeostasis regulation and metabolism, retinoid receptors and target genes as well as retinoid concentrations have not been investigated in the human skin. In previous studies, in mice, retinoids have been shown to enhance Th2-mediated responses, respectively elevate IgE levels. Our results show that the target gene expression of retinoid receptor regulated pathways is significantly decreased in AD patients. The main retinoic acid synthesizing enzyme, retinal-dehydrogenase 1, was significantly lower expressed in AD patients. Analysis of retinoid concentrations in serum and skin showed comparable all-trans retinoic acid (ATRA) and retinol (ROL) concentrations in AD and healthy serum, but strongly reduced ATRA and ROL concentrations in AD skin in comparison to healthy skin. Our data indicate that retinoid transport, synthesis, concentrations, signaling and homeostasis are severely dysregulated in affected and non-affected human skin biopsies of AD patients in comparison to the skin of healthy volunteers. In the case of PUFAs the missing point was to find out how supplementation of non-sensitized and sensitized mice with DHA-enriched fish oil diet influences the percentile contribution of n-3 / n-6 PUFAs. Significantly increased percentile contributions of docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA) in case of triacylglycerols, cholesteryl esters and phospholipids, while significantly lower arachidonic acid (AA) levels were observed in the serum of both non-sensitized and sensitized mice fed the DHA-enriched diet. Allergic sensitization was reflected by the decreased EPA/AA ratio in all lipid classes in non-supplemented animals and to a lesser extent DHA-enriched fish oil supplemented mice. Serum IgE levels significantly increased after allergic sensitization both in the group fed the basal diet and the group fed the DHA-enriched fish oil diet, but no significant changes could be observed in between the two diet groups.

A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) magas koncentrációban vannak jelen az emberi szervezetben és alapvető összetevői a bőr különböző rétegeinek, továbbá számos pro-és anti-inflammatorikus mediátorok prekurzorai. Több tanulmány vizsgálta a PUFA összetételt atópiás dermatitiszes betegek és egészséges önkéntesek esetén, és kimutatták, hogy a PUFA mennyisége csökkent az atópiás dermatitiszes bőrben az egészséges bőrhöz képest. A retinoid metabolizmus és jelátvitel változásait több bőrbetegséggel hozták összefüggésbe, beleértve az atópiás dermatitiszt (AD) is. A retinoid homeosztázisban, szabályozásban és anyagcserében résztvevő gének, a retinoid receptorok és célgének génexpresszióját, valamint a retinoid koncentrációt még nem vizsgálták humán AD bőrben. Egereken végzett korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a retinoidok fokozzák a Th2-mediált válaszokat, illetve IgE-szint emelkedést váltanak ki. Eredményeink azt mutatják, hogy a retinoid receptor által szabályozott útvonalak célgénjeinek génexpressziója jelentősen csökkent az AD betegekben. A fő retinsav szintetizáló enzim, a retinal-dehidrogenáz 1, szignifikánsan alacsonyabban fejeződött ki AD betegek esetében. A retinoid koncentráció elemzése hasonló csupa-transz retinsav (ATRA) és retinol (ROL) koncentrációt mutatott az AD és egészséges szérumban, de szignifikánsan csökkent az ATRA és ROL koncentrációja az AD bőrben az egészséges bőrhöz képest. Adataink azt mutatják, hogy a retinoid transzport, szintézis, koncentráció, jelátvitel és homeosztázis jelentősen diszregulálódott mind az érintett, mind a nem érintett AD bőrbiopsziákban az egészséges önkéntesekéhez képest. A PUFA esetében a hiányzó pont az volt, hogy meghatározzuk, hogyan változik az n-3 ill. n-6 PUFA százalékos összetétele a nem szenzitizált és szenzitizált DHA-dúsított halolaj tápon élő egerek esetében. A dokozahexaénsav (DHA) és eikozapentaénsav (EPA) szignifikánsan emelkedett százalékos kontribúciója volt megfigyelhető a trigliceridek, koleszteril észterek és foszfolipidek esetén, míg jelentősen alacsonyabb arachidonsav (AA) szintet figyeltünk meg a nem szenzitizált és szenzitizált DHA-dúsított halolaj tápon élő egerek szérumában. Az allergiás szenzitizációt a csökkent EPA/AA arány mutatta minden vizsgált lipid osztályban az alaptápon élő egerek esetében, kisebb mértékben a DHA-dúsított halolaj tápon élő egerek esetében. Allergiás szenzitizáció után a szérum IgE szint jelentősen emelkedett mind az alaptápon, mind a DHA-dúsított halolaj tápon tartott egerek esetében, de jelentős változás nem volt megfigyelhető a két csoport között.

Leírás
Kulcsszavak
retinoids, retinoidok, retinol, gene expression, nuclear hormone receptors, atopic dermatitis, allergic sensitization, n-3 polyunsaturated fatty acids, arachidonic acid, eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, génexpresszió, hormon magreceptorok, atópiás dermatitiss, allergiás szenzitizáció, n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak, eikozapentaénsav, dokozahexaénsav
Forrás