A homoszexuálisok által kiváltott társadalmi reakciók Magyarországon

Dátum
2010-05-09T11:57:04Z
Szerzők
Papp, Valéria
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomat a homoszexualitásról, a homoszexuális személyek egymásra és a társadalomra gyakorolt hatásáról készítettem. Dolgozatom első felében szakirodalmakra támaszkodva mutattam be magát a homoszexualitást. Választ kerestem és kaptam arra a kérdésre, hogy „Mikortól beszélhetünk homoszexualitásról?”. A történeti áttekintést követően általánosságban beszéltem a homoszexualátásról, majd megvizsgáltam a jelenség Bibliához való viszonyát. Tanulmányoztam a melegek legjellemzőbb szimbólumait, mint a szivárvány, a rózsaszín háromszög, a lambda vagy az AIDS szalag, mely a betegség elleni küzdelmet hivatott kifejezni. Napjainkban is népszerűek a melegfelvonulások, ezért is képezi dolgozatom egyik szerves részét ez a téma. Tanulmányozása során kitértem azokra a kérdésekre, hogy mikor és hol kezdődtek ezek a felvonulások, mi jellemzi őket, illetve mi volt az a cél, ami életre keltette. Hogyan zajlanak ezek a felvonulások Magyarországon, milyen társadalmi reakciót váltanak ki az ilyen jellegű rendezvények. A második rész feltáró vizsgálat, mely során tartalomelemzést végzek egy előzetesen szakértői mintavételezéssel meghatározott tízelemű mintán. A minta elemei olyan internetes naplók, melyeket nemi identitásukat tekintve homoszexuálisok indítottak. A kiválasztott mintát négy elemzési módszer segítségével vizsgáltam. Elsőként egy globális elemzést végeztem, amely során a teljes mintát egy egységként kezelve meghatároztam a hozzászólok nemének és nemi identitásának arányát, és készítettem egy rövid statisztikát erről, melyben százalékosan is megvizsgáltam a hozzászólók fent említett tulajdonságait. A második elemzési módszer – a középszintű elemzés – során a mintában szereplő tíz blogot külön-külön elemeztem több szempont alapján. Megvizsgáltam a blog indítójának nemét, a bejegyzésre érkező hozzászólások darabszámát, érkezésük intenzitását, valamint ahol egyértelműen kiderült, ott a hozzászólók nemét, szexuális beállítódását és azt, hogy ki hány kommentet fűzött az adott bejegyzéshez. Ezután következik a finomelemzés, ahol három szempont szerint kategorizáltam a hozzászólásokat. Először az attitűd alapján, ami alatt azt értem, hogy a hozzászóló hogyan viszonyul a bejegyzés mondanivalójához és ezáltal magához a homoszexualitás kérdéséhez. Megkülönböztettem három alkategóriát pozitív, negatív és semleges megnevezéssel. Az attitűd után következett a gyakran előtérbe kerülő témák szerinti csoportosítás, ahol szintén három kategóriát tudtam felállítani. A blogok elemzése alapján elmondhatom, hogy a leggyakrabban megjelenő, központi témák a melegek körében az úgynevezett „Coming out”, azaz másságuk felfedése bizonyos heteroszexuális személyek előtt, az egyenjogúság kérdése és a melegfelvonulások. Végül megvizsgáltam a hozzászólásokat azok írójának nemi identitása alapján. Itt tehát két kategóriát különböztettem meg: heteroszexuális és homoszexuális. Minden egyes kategóriához választottam két jellemző hozzászólást, majd elemeztem ezeket, s ahol lehetett feltártam a közöttük lévő kapcsolatokat. Utolsó elemzési szempontom a kvantitatív elemzés volt, ahol a homoszexualitással kapcsolatosan leggyakrabban előforduló kifejezések gyakoriságát vizsgáltam.
Leírás
Kulcsszavak
homoszexualitás, előítélet
Forrás