Az észlelt társas támogatás összefüggéseinek vizsgálata egy magyar dandár külszolgálatot teljesített katonáinak körében

Dátum
Szerzők
Bajusznács, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az észlelt társas támogatás hatása minden szakirodalomban pozitívumként jelenik meg. A vizsgálatomban 3 fő kérdésre kerestem a választ egy meg nem nevezett magyar dandár azon katonái körében, akik teljesítettek korábban külszolgálatot: Milyen összefüggés van az észlelt társas támaszuk és a pszichológiai immunrendszerük között? Milyen összefüggés van az észlelt társas támaszuk és az életelégedettségük között? Az észlelt társas támaszuk milyen összefüggést mutat a reménytelenségükkel? A fenti kérdéseken túl a műhelymunkámban elemeztem azt is, hogy a vizsgált katonák milyen irányból milyen mértékben észlelik a társas támogatást, valamint ismertettem a vonatkozó szakirodalmat.
Leírás
Kulcsszavak
észlelt társas támogatás
Forrás