Egyensúlyfejlesztő gyakorlatok komplex hatásainak mérése Minnesota programban résztvevő alkoholbetegeknél

Dátum
Szerzők
Dávid, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A krónikus alkoholfogyasztás okozta központi és perifériás károsodások következtében egyensúlyzavar alakul ki. Az egészségi állapot helyreállítása érdekében az alkoholfüggőség kezelésére van szükség, amelynek eredményes módja a Minnesota modell. A Minnesota modell a függőség kezelésének absztinencián alapuló átfogó megközelítése. Ezt alkalmazzák a programra önként jelentkező alkoholbetegeknél, akik az intenzív csoportterápia, előadások és tanácsadás mellett mozgásterápiában is részesülnek. Kutatásunk célja a Minnesota programban résztvevő alkoholbetegek egyensúlyozó képességének és pszichés állapotának felmérése és javítása volt. Feltételeztük, hogy a mozgásprogram hatására javul a dinamikus és statikus egyensúly, valamint a program a szorongásra, depresszióra és a harag és düh kifejezési módjára is pozitív hatással bír. A Kenézy Kórházban lezajlott vizsgálatokban 8 fő vett részt. Kontroll csoportként olyan alkoholbetegek szolgáltak, akik ebben a komplex kezelésben nem részesültek. Az egyensúlyfejlesztés proprioceptív tréninggel történt. Az egyensúly vizsgálatára Romberg próbát, annak nehezített változatát, Fukuda stepping tesztet és vizuális kontroll nélkül végzett egy lábon állást alkalmaztunk. A pszichés állapot jellemzésére a szorongást, a depressziót és a harag és a düh kifejezését vizsgáltuk. A Romberg próbát a kontroll csoport tagjai egy kivétellel, a célcsoport tagjai kivétel nélkül kivitelezték a mozgásprogram előtt is. A nehezített Romberg teszt esetén a kontroll csoportban a betegek felénél romlást tapasztaltunk, a célcsoportban a betegek több mint felénél javulást láttunk. A Fukuda teszt kivitelezése a betegek több mint felénél nem okozott problémát. A szorongás vonatkozásában a kezelés előtt a betegek három kategóriában (alacsony, közepes és súlyos szorongási szint) oszlottak meg. Kezelés hatására átkategorizálás történt a kevésbé súlyos kategória irányába, a Minnesota csoportban mindenki átkerült az „alacsony” kategóriába. A depresszió tekintetében is pozitív irányú átrendeződést tapasztaltunk. Összességében tehát, a fizioterápiás program hatékonyan egészíti ki a betegek komplex rehabilitációját.
Leírás
Kulcsszavak
alkoholbetegség, egyensúly, fizioterápia
Forrás