Az igazságos világba vetett hit és vallásos meggyőződés szerepe a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők szubjektív jólléte, valamint megküzdési preferenciái tekintetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám tárgya az igazságos világba vetett hit, valamint vallásos meggyőződés szerepe a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők megküzdési stratégiáinak, illetve szubjektív jóllétének alakulásában. Vizsgálatomban arra keresem a választ, hogy az igazságos világba vetett hit, mint pozitív illúzió megtartása igazságtalan sorsesemény megtörténte esetén milyen mértékben és módon tudja segíteni az adaptív megküzdési stratégiák alkalmazását, s mennyiben járul hozzá a magasabb szubjektív jólléthez.

Leírás
Kulcsszavak
igazságos világba vetett hit, vallásos meggyőződés, eltérő fejlődésű gyermek, megküzdés, szubjektív jóllét
Forrás