Arzénnal szennyezett talajon történő borsó termesztés élelmiszerbiztonsági megítélése

Dátum
Szerzők
Papp, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során tenyészedényes kísérletben borsó (Pisumsativum L.) növény arzén akkumulációját vizsgáltam növekvő koncentrációjú arzenit és arzenát kezelések esetén. A kísérlet kivitelezése 2016 tavaszán, a Debreceni Egyetem, Agrokémiai és Talajtani Intézetének tenyészházában történt meg. A tanulmány létre jötte elsősorban, azért volt indokolt, mert mind hazánkban, mind a világ valamennyi részén nagy problémát jelent az arzén emelkedett jelenléte a talajban és a talajvizekben. Az arzén maga, ismert és bebizonyított humán karcinogén, mutagén hatású toxikus elem. A borsó növény gyakran használt konzervipari és fagyasztott termék az élelmiszeriparban, ahol az ipar, a szemtermését használja fel, de ezen kívül kiváló takarmányozás céljára is, amiből következhet, hogy a fent említett arzén még a haszonállatainkból készült termékek fogyasztása által is bekerülhet az élelmiszerláncba. A kísérlet során Avola borsó fajtát használtam. Az arzénkezeléskor két ionjának vegyületét NaAsO2 és KH2AsO4 formájában adagoltam a talajhoz. Az alkalmazott kezelések a következők voltak: 0, 3, 10, 30, 90 és 270 mg/kg. A felhasznált talaj a Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának Látóképi Kísérleti Telepéről származó mészlepedékes csernozjom talaj volt. Az elemanalitika vizsgálatokat az Élelmiszertudományi Intézetben végeztük el ICP-MS (induktív csatolású plazma tömegspektrométer) készülék segítségével. A kapott adatokat az SPSS 22.0 statisztikai program segítségével értékeltem. Az eredmények alapján mind arzenit mind arzenát kezelés esetén a szemben volt a legkevesebb arzén, az egyes részek arzén tartalmának a sorrendje a következő volt: szem <hüvely <levél <szár <gyökér. Az azonos szinten, de eltérő formában történő arzén kezelés arzén felvételre gyakorolt hatása statisztikailag sok esetben nem volt elkülöníthető. A borsótermésekben olyan mértékű arzén felhalmozódás nem volt megfigyelhető, amely az LD50 értéket jelentősen megközelítette volna. Az állatok számára a növényzet szárát és levelét takarmányozási célból hasznosítják, amelyekben az arzén nagyságrendileg nagyobb mennyiségben akkumulálódott, mint a szemben. Ezzel az arzén bekerülhet az emberi táplálkozásba az ilyen állatokból készült termékek által.
Leírás
Kulcsszavak
élelmiszerbiztonság, élelmiszermérnök, borsó, arzén
Forrás