Magyarország regionális politikájának múltja és jelene, felkészülés a 2014-2020 programozási időszakra

Dátum
2014-04-15T11:40:30Z
Szerzők
Szilágyi, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája Magyarország regionális politikájának múltja és jelene, felkészülés a 2014-2020 programozási időszakra. A dolgozat megírása során törekszem bemutatni mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország regionális politikájának jelenlegi működését. Véleményem szerint azonban a jelen megismerése megkívánja a háttérként szolgáló múltbeli események, illetve az alapvető elméleti ismeretek szemléltetését is. Szakdolgozatom első részében olyan kérdésekre keresem a választ, mint hogy mi is az a regionális politika? Hogyan jelent meg a közösség életében és a hazai területeken? Milyen alapelvek és célkitűzések játszottak szerepet a közösség életében az eltérő tervezési időszakokban? Hogyan alakultak ki a hazai régiók? A szakdolgozat második fő részében a 2007-2013 programozási időszak tervezési és döntési mechanizmusa közösségi és hazai viszonylatban is ismertetésre kerül. Végül, mivel témám megválasztása során fontosnak tartottam az aktualitást, dolgozatom utolsó fejezetében a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó változások, főbb mozzanatok kerülnek bemutatásra.
Leírás
Kulcsszavak
reginális politika, területfejlesztés
Forrás