A környezettudatosság szerepének bemutatása a natúrkozmezikumok piacán a The Body Shop márkán keresztül

Dátum
Szerzők
Kiss, Anna Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a fogyasztói magatartást vizsgálja a környezettudatosság tükrében. Az általános fogalmak ismertetése után a The Body Shop vállalatot mutatom be a dolgozatban. Egy online kérdőív segítségével végeztem el a kutatást, amelynek válaszait elemeztem, hipotéziseket fogalmaztam meg, majd elfogadtam vagy elvetettem őket. Dolgozatom egy nagyon fontos és aktuális témával, a környezettudatossággal foglalkozik a kozmetikai piacon, a natúrkozmetikumokon, illetve a The Body Shop márkán keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
környezettudatosság, The Body Shop, natúrkozmetikum, kozmetikum, fogyasztói magatartás
Forrás