Kondenzált heterociklusok előállítása

Dátum
Szerzők
Király, Sándor Balázs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szubsztituált szalicilaldehid származékból akirális 2H-kromén származékot állítottam elő, és ennek domino Knoevenagel-hetero Diels-Alder reakcióját vizsgálatam nyílt láncú és gyűrűs aktív metiléncsoportot tartalmazó vegyületekkel. A reakció diasztereoszelektivitását királis HPLC elválasztással vizsgáltam. Az enantiomerek abszolút konfigurációját 2D-NMR és királis HPLC-ECD mérésekkel és számolt CD-spektrummal összehasonlítva rendeltem hozzá. Enantioszelektív kísérleteket végeztem fémtartalmú, valamint kovalens és nem kovalens organokatalizátorokkal. A kapott gyűrűzárt származékok sejtosztódásgátló hatását vizsgálatuk. Domino Knoevenagel-tercier-amino effektusú gyűrűzárási reakciót hajtottam végre redukált kromán származékon.
Leírás
Kulcsszavak
hetero Diels-Alder, O,N-heterociklus, tercier-amino effektus, királis HPLC
Forrás