A 2008-as gazdasági válság hatása a magyar munkaerőpiacra

Dátum
2013-04-15T11:44:10Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarországot a globális válság 2008 októberében érte el. Azok a vállalatok, amelyek úgy gondolták, hogy csak átmenetileg lesz gondjuk az értékesítéssel, pár napra vagy hétre leállították a termelésüket, vagy a teljes munkaidős szerződéseiket részmunkaidősre cserélték, ezáltal nem nőtt az üres álláshelyek száma. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a 2008-as gazdasági válság milyen hatással volt a munkaerőpiacra. Ugyanakkor az utóbbi tíz évben nem csak a válság volt jelentős hatással a hazai foglalkoztatásra, hanem az Európai Uniós csatlakozás is.A dolgozatomban elemeztem, hogy a válság hatására a foglalkoztatottak száma hogyan változott korcsoportonként és a foglalkoztatottak legmagasabb iskolai végzettsége szerint

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági válság, munkaerőpiac
Forrás