A jegyző feladat- és hatáskörének változása a járások újbóli bevezetése nyomán

Dátum
Szerzők
Horváth, Balázs Boldizsár
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a jegyző feladat- és hatáskörének változását bemutatni a járási rendszer újbóli bevezetése nyomán. Ennek során kitérek a jegyző jogállására, feladataira és kötelezettségeire, a járási rendszer múltjára és jelenére, valamint a közelmúlt nagy, a magyar közigazgatás egészét érintő változásokra.
Leírás
Kulcsszavak
jegyző, járások
Forrás