Gyula város idegenforgalmi fejlesztéseinek településfejlesztő hatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban bemutatásra kerül Gyula városának idegenforgalmi fejlesztései. A fejlesztések eredményei és azok hatási a város turisztikai vonzerejére, a vendégforgalmára.

Leírás
Kulcsszavak
Idegenforgalom, Gyula városa, turizmus, fejlesztés
Forrás