A tanulás és a sport kapcsolata a formális felnőttoktatásban

Dátum
2014-05-05T06:48:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájának kiválasztásánál egy igen sokrétű, és számos tudományterületet érintő témát, problémakört választottam, az ép és fogyatékos versenysportolók formális felnőttoktatásban való részvételét mutatom be, illetve annak mélyebb hátterét. A dolgozat elméleti részében megvizsgálom a fogyatékosság fogalmi alternatíváit számos nézőpont alapján, a fogyatékossággal kapcsolatos jogi szabályozást mind magyar, mind európai vonatkozásban, a fogyatékosok felnőttoktatásban és felnőttképzésbeni helyzetét, hogyan kerülhetnek felnőttoktatásba, hogyan zajlik a képzési folyamat. Szerves részét képezi továbbá a felsőoktatásban való részvételük, helyzetük, lehetőségeik, valamint az elméleti részt a versenysport pszichológiai hátterét vizsgálva fejezem be. A kutatási részben kilenc versenysportoló tanulmányainak hátterét vizsgáltam meg. Négyen közülük paralimpikonok, öten pedig ép versenysportolók. Kitértem arra többek között, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a sportot a munkával, tanulmányaikkal, milyen végzettségekkel rendelkeznek, mik motiválták őket arra, hogy milyen pályát válasszanak, illetve a parasportolók szemével, milyen hiányosságokat és pozitívumokat érzékeltek a felsőoktatási és felnőttoktatási intézményeknél az információs és tárgyi akadálymentesítés terén. Remélem, hogy dolgozatom értéket képvisel mindazok számára, akik érdeklődnek a téma iránt és azok számára is, akik további kutatásokat szeretnének folytatni ezen irányban. Bízom abban, hogy kutatásom eredményei építőkockái lesznek egy olyan társadalmi szemléletnek, ami nem a hiányosságokra, hanem a tehetségekre épít függetlenül a fogyatékosságból adódó hátrányoktól, hisz az igazi ember a lélekben lakozik.

Kulcsszavak: felnőttoktatás, felsőoktatás, versenysport, sportoló, fogyatékos

Leírás
Kulcsszavak
versenysport, felsőoktatás
Forrás