Közösségben és közösségfejlesztésen való részvétel fontossága

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a közösségben és a közösségfejlesztésben való részvételről szól. Bemutatom benne a közösség fogalmát és a közösségfejlesztés történetét is. A közösséget fejlesztő tevékenységek mellett, a folyamat 7 fázisát is ismertetem. Ezután felmérő és aktivizáló módszereket szemléltetek. Kutatásomban, a VOKE Egyetértés Művelődési Központ esetét vizsgálom. Bemutatom az intézményt, valamint a dolgozókkal és gyakornokokkal készült interjút. A dolgozatom egy intézményi swot analízissel zárom.

Leírás
Kulcsszavak
közösség, közösségfejlesztés
Forrás