Az apa szerepe a családban és a háztartási munkamegosztás konfliktusai

Dátum
Szerzők
Sárközi, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a családi szerepek változásait és a háztartási munkamegosztással kapcsolatos nézőpontokat foglalta össze. A témát szakirodalmi áttekintéssel és interjús kutatással jártam körül. A szakirodalmi áttekintés során az első fejezetben kifejtettem a családdal kapcsolatos fontos definíciókat, a családformák pluralizációját és a házasodási tendenciákat. Második fejezetem a családi szerepekben létrejövő változásról és a háztartási munkamegosztás egyenlőtlenségét tartalmazza. Végül harmadik fejezetemben a férfikutatásokat és férfi szerep konfliktusait tártam fel. Érdekesnek tartottam a szakirodalmi áttekintés során, hogy míg a női szerepek változásait viszonylag sok szakember kutatta, addig a férfi szerepekről szinte alig találtam forrásokat. A család témáját azért választottam, mert úgy gondolom a mi generációnk rengeteg megoldatlan problémát örökölt felmenőitől, (pl.: a háztartási munkamegosztás nem egyenlő elosztása a kétkeresős családmodellben) azonban ezekre csak akkor találhatunk megoldást, ha gondosan feltárjuk minden oldalról (férfi szemszögből is) a konfliktus gyökereit. Végezetül, úgy gondolom, hogy tanulságos volt a dolgozatom megírása. Véleményem szerint mai napig olyan konfliktus van, a két nem között melyet csak mindkét oldal részletes megismerésével lehet vizsgálni. Ezért gondolom azt, hogy szükség van férfiakkal kapcsolatos kutatásokra a jövőben is.
Leírás
Kulcsszavak
háztartás, háztartási munkamegosztás, férfi szerep, apa szerep
Forrás