A piacorientáció vizsgálata a marketing csatornán belül a vércukormérők piacán

Dátum
Szerzők
Guti, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témájának A vércukormérő készülékek piacán az értékesítési csatorna piacorientációjának a vizsgálatát, valamint az értékesítési csatorna feltéképezését választottam, mivel a téma vizsgálata a fentebb említett okok miatt aktuális és személyesen is érintett vagyok benne. A kutatás fő célkitűzése, hogy megvizsgáljam a cukormérő készülékek piacán az értékesítési csatornát, továbbá a MARKOR és az MKTOR skála segítségével az értékesítési csatorna szereplőinek piacorientációját.. Lehetőségem nyílt arra, hogy a termék útját a gyártótól egészen a fogyasztóig jutva megfigyelhessem és a piaci szereplőkkel vizsgálatot végezhessek. A piacorientáció vizsgálata során fel szeretném tárni azokat a területeket az egyes piaci szereplőknél, aminek fejlesztésével, javításával a piacorientáció szintje növelhető. A dolgozat végére az ezzel kapcsolatos következtéseket szeretném levonni és a piacorientáció szintjének növelése érdekében fejlesztésre irányuló javaslatokat tenni. A dolgozatomban a szakirodalom elkészítését az általános marketing bemutatásával fogom kezdeni, ezt követően az ellátási lánc áttekintése következik, végül a piacorientációs modellek bemutatása és a piacorientáció mérésének eszközeit vesszem górcső alá. Mivel témám egészségügyi alapokra épül, így külön alfejezetben fogom bemutatni az egészségipari piacorientációt, a dolgozat áttekinthetősége érdekében A dolgozat további részeiben a hazai vércukormérő piac bemutatása, a jelenlegi piaci helyzet, tendenciák vizsgálata, vércukormérő piac szereplőinek áttekintése után a vizsgált marketing csatornát hosszában fogom bemutatni a gyártótól a magyarországi kizárólagos forgalmazón át a nagy- és kiskereskedésekig, azaz a patikákig, webshopokig.
Leírás
Kulcsszavak
piacorientáció, vércukormérő piac marketing, marketing
Forrás