Vörösvérsejt deformabilitás méréséhez alkalmazott ektacytométerek bemutatása és összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kundrák, Ágota
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hungahib nőstény sertések vörösvérsejt deformabilitási paramétereinek összehasonlítását végeztük kétféle ektacytometriás mérőmódszer (Rheoscan-D200 slit-flow ektacytometer és LoRRca MaxSis Osmoscan rotatiós ektacytometer) segítségével, bemutatva a módszertani és technikai különbözőségeket és hasonlóságokat. A variációs koefficiens számításával igazolni kívántuk a két mérési mód összehasonlíthatóságát ismételt mérések által. Bár ugyanazokat a paramétereket határozzák meg, a készülékek egymással csak részben átfedő mérési tartományokban mérnek (slit-flow ektacytometer: 0,5-20 Pa; rotatiós ektacytometer: 0,3-30 Pa) és más mérési elvekre is épülnek. A két készülékkel mért hasonló paraméterek szignifikáns mértékben különböztek egymástól. A legalacsonyabb CV% értékeket a rotatiós ektacytometer készülék adta az elongatiós index (EI) – nyírófeszültség (SS) görbék parametrizálásával nyert adatok összehasonlításában is.
Leírás
Kulcsszavak
Vörösvérsejt deformabilitás
Forrás