Bölcsődék a gyermekvédelem rendszerében

Dátum
Szerzők
Berta, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája a bölcsődék helyét, szerepét vizsgálja hazánk gyermekvédelmi rendszerében. A témaválasztást elsődlegesen Magyarország aktuális családpolitikai rendelkezései indokolták. Hazánkban az elmúlt években jelentős mértékű figyelem irányult az ország demográfiai helyzetére, kiváltképp az alacsony gyermekvállalásra. Számos családpolitikai intézkedés bevezetésre került, amelyek mind a gyermekvállalás ösztönzését, támogatását, az ország népesedési folyamatának helyzetének javítását kívánják elősegíteni. A szakdolgozat célja, hogy átfogó képet nyújtson a hazai gyermekvédelem, az egyházi szociális szerepvállalás, valamint a bölcsődék történelmi hátteréről, azok összekapcsolódásáról, illetve annak megismerése, hogy a vizsgált időszakban a bölcsődei infrastruktúra, területi- és fenntartási megoszlása, valamint a gondozott és nevelt gyermekek szociális jellemzőinek legfontosabb változásai elemzésre kerüljenek. A vizsgálatban a Központi Statisztikai Hivatal bölcsődék körében évente kötelezően végzett adatgyűjtéseit tartalmazó 2014. évi és 2019. évi Szociális Statisztikai Évkönyvekben található bölcsődékre vonatkozó statisztikai adatok másodelemzése történik. Az Évkönyvekben alapvető információkat találunk a különböző bölcsődei ellátás típusokról, valamint azok jellemzőiről.
Leírás
Kulcsszavak
Gyermekvédelem, Bölcsőde, Alapellátás
Forrás