Regionális politika az Európai Unióban

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Erika Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A regionális politika bemutatása az Európai Unióban. A közösségi fejlesztési politika történelmi háttere és annak hatásai. Gazdasági különbségek vizsgálata az Unión belül. A szakpolitika működésének, célkitűzéseinek és eszközrendszerének bemutatása. A regionális politika szerepe a közös költségvetésben. Kohéziós politika felvázolása a 2021-2027-es programozási időszakban.
Leírás
Kulcsszavak
Regionális politika, kohéziós politika
Forrás