A 2008-as pénzügyi- gazdasági válság hatása a nemzetközi és hazai munkaerőpiacra, foglalkoztatásra

Dátum
2010-08-27T08:38:08Z
Szerzők
Lázár, Zsuzsanna Júlia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Választott témám aktualitását úgy vélem felesleges hangsúlyoznom; a két éve tartó, az amerikai másodlagos jelzáloghitelezésből kiindult pénzügyi válság mostanra az egész fejlett világra kiterjedt és a világgazdaság egészére hatást gyakorolt. Gyakorlatilag egy láncreakcióként fogható fel a folyamat, aminek a világ leghatalmasabb döntéshozói és legnagyobb országai máig is az eseményeket inkább elszenvedő, semmint alakító tényezői. A fő alakító tényezők magában a rendszerben rejlenek és a válság fejlődési pályája is a pénzügyi rendszerbe volt kódolva, a döntéshozók legfeljebb tompítani tudták a hatásokat. Dolgozatomban a tágabbtól a szűkebb felé haladva először néhány mondatban az Egyesült Államokból kiindult válság okait, előzményeit taglalom. Ezt követően az Európai Unió, illetve tagállamai foglalkoztatási helyzetét mutatom be, mivel évtizedek óta az EU szinte valamennyi tagállama -köztük hazánk is- komoly kihívások előtt áll a foglalkoztatás és szociális ügyek terén. Legyen szó közösségi, tagállami vagy éppen lokális társadalmi-szociális feszültségekről, a humán erőforrás foglalkoztatásának, megélhetésének kérdése, versenyképességi feltételeinek a növelése, valamint a munkaerőpiac egyensúlyi zavarainak az enyhítése, minden bizonnyal hosszabb távon sem fog kikerülni a közvélemény és a témával bármilyen megközelítésben foglalkozó szakemberek érdeklődési köréből. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Uniónak olyan több évre előre tekintő stratégiái (pl. Lisszaboni Stratégia), amelyekben kiemelkedően fontos szerepet szántak a foglalkoztatás témakörének. Nemcsak közösségi szinten, hanem nemzeti viszonylatban is születtek olyan jövőre vonatkozó célkitűzéseket és az azokhoz kapcsolódó indikátorokat tartalmazó dokumentumok, amelyekben a munkaerő foglalkoztatási problémáit, lehetőségeit elemezték. Dolgozatom hátralévő részében pedig a recessziónak Magyarországra, a magyar foglalkoztatásra, munkanélküliségre gyakorolt hatásáról, a válságkezelő kormány cselekvési tervéről, ennek megvalósulásáról lesz szó. Különösen fontosnak tartom a munkanélküliség, foglalkoztatás górcső alá vételét, hiszen ez emberek tízezreit érinti közvetlenül, hatást gyakorolva mindennapjaikra, életükre, különösen olyan körülmények között, amelyeket a közelmúltban a nemzetközi pénzügyi válság előidézett a világban, hazánkban.
Leírás
Kulcsszavak
Munkaerőpiac, Foglalkoztatás
Forrás