Társas pozíció és konfliktuskezelés

Dátum
2012-06-04T05:16:20Z
Szerzők
Hunya, Tilda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Fontosnak tartom, hogy jó légkörben tanuljanak az iskolákban a gyermekek, mivel a közös tevékenység nyomán megmaradó élmények beépülnek a személyiségbe. Az osztályokban közösségi pozíciók alakulnak ki, ami minden tanulónak fontos, anélkül a jelentéktelenség élményét élhetik át. A szakdolgozatom témája a társas pozíció és a konfliktuskezelés. A kutatásomat megelőzően felállítottam egy hipotézist, amely szerint összefüggés van egy tanuló osztályban betöltött helye és konfliktuskezelési képessége között. Ezáltal a legnépszerűbb tanuló kedvezőbb helyet foglal el az iskolai osztályban, mivel jobb konfliktuskezelési képességgel rendelkezik, mint a kevésbé népszerű, akinek kevésbé jó e képessége, amely azt eredményezi, hogy kedvezőtlenebb a pozíciója az osztályban. A kutatásom a szociometrián alapszik. A horizontális kutatás gyanánt egy általános iskola 5., 6., 7., és 8. osztályát egyidejűleg lekérdeztem. A szociometriai kérdőív mellett egy konfliktuskezelési képességet felmérő kérdőív is kitöltésre került, amelyek összefüggéseit vizsgáltam. Az eredmények kiértékelését követően szakmai beszélgetéseket folytattam az osztályfőnökökkel. A hipotézisemet beigazoltnak látom a kutatásom eredményeire hivatkozva, amelynek konklúziója, hogy a népszerűbb tanulók - a kevésbé népszerűeknél - jobb szociometriai pozíciót foglalnak el az osztályukban, amely összefügg a jó konfliktuskezelési képességgel. Kijelenthetem a vizsgálatokat követően, hogy aki jól tudja kezelni a mindennapi életben a problémás helyzeteket, annak esélye van arra, hogy népszerűbb legyen mások körében.
Leírás
Kulcsszavak
szocializáció, serdülőkor, szociometria, konfliktusok, konfliktuskezelés
Forrás