A Buffalo House Kft. gazdasági tevékenységének elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban a Buffalo House Kft. gazdasági elemzését mutattam be, eszközszerkezeti, tőkeszerkezeti és jövedelmezőségi mutatók segítségével, 6 gazdasági éven keresztül, a vizsgált időszak 2016-2021. A dolgozatomnak célja, hogy bemutassam a kínálati oldalt egy paprikatermesztő cég példáján keresztül, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a kis-és középvállalkozások napi szinten. Primer kutatásomhoz elvégzéséhez SWOT-analízisit, valamint kvalitatív kutatsi módszerként, interjút készítettem a vállalkozás vezetőjével, egyik tulajdonosával, valamint a cég őstermelőjével. Szekunder kutatásomban a paprikanövényt ismertettem, illetve a paprika-nagyhatalmakról számoltam be, kitértem import és export ügyletekre is. Végül de nem utolsó sorban kitértem a paprika nemzetközi és hazai kereskedelmére, mindemellett a fogyasztási szokásokat is szemléltettem.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, SWOT, interjú, pénzügy
Forrás