A peres felek és képviselőik percselekményei és perhatékonyság

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témaválasztásom indoka szakdolgozatom elkészítésével egy átfogó, és jól áttekinthető polgári eljárásjogi ismeretek részletes leírásával szeretném a szakmai ismereteket bemutatni a teljesség igénye nélkül. Természetesen a nagy terjedelmű tananyag és szakmai ismeretek miatt nem vállalkozhatom arra, hogy dolgozatomban minden témakört részletesen leírok, azonban lakonikusan szeretném az általam vélt legfontosabb szakmai ismereteket leírni, magyarázni. Gyakori kritika a polgári peres eljárásokkal kapcsolatban, hogy azok elhúzódnak, ez azonban nem feltétlenül a bíróság oldalán fennálló körülményekre vezethető vissza. Dolgozatom célja, hogy a felek és képviselőik perbeli magatartásán keresztül megvizsgáljam, hogy ők mennyiben tudnak hozzájárulni a per időszerű lefolytatásához, illetve, milyen eszközei vannak a bíróságnak arra, hogy a perelhúzó magatartásokat visszaszorítsa. Dolgozatomat lépcsőzetesen szeretném felépíteni a szükséges fogalmi ismereteknek a magyarázatával kezdeném, és egy teljes bírósági eljárási folyamatot szeretnék bemutatni, ehhez választottam a szakdolgozatomnak címét is. Néhány polgári eljárásjogi tankönyv és kommentár felhasználásával írom a dolgozatomat. Vélem, a jogászi szakmában elkerülhetetlen a bírósági ügyintézés, bírósági ügymenet, ezen intézkedésekről és azok joghatásait fogom elemeznie diplomamunkámban. Azért választottam a polgári eljárásjogi tárgyat a szakdolgozatom megírásánál, mert mindenképpen olyan tárgyat szerettem volna feldolgozni a diplomamunkámban, ami gyakorlatias. Igyekeztem ezért a gyakorlati jogalkalmazás oldaláról vizsgálni a témát.

Leírás
Kulcsszavak
peres felek, percselekmény, perhatékonyság
Forrás