A tulajdonosi, vagyoni jogokat érintő kényszerintézkedések

Dátum
Szerzők
Tóth, Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a kényszerintézkedések egyik szeletét mutatom be részletesen, a tulajdonosi, vagyoni jogokat érintő kényszerintézkedéseket. A dolgozat elején a büntetőeljárás és a kényszerintézkedések törvényi alapját mutatom be. A továbbiakban a vagyoni, tulajdonosi jogokat érintő kényszerintézkedéseket egyenként mutatom be. A dolgozat befejező részében összegzem a tárgyalt kényszerintézkedések legjellemzőbb szempontjait eljárásjogi vonatkozásban.
Leírás
Kulcsszavak
kényszerintézkedés, vagyon
Forrás