Az önértékelés és a szorongás kapcsolata a számítógépes játék-használat motivációival

Dátum
Szerzők
Hankóczi, Gitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az önértékelés és a szorongás kapcsolatát vizsgáltam a számítógépes játék-használat különböző motivációival. A vizsgált motivációk az eszképizmus (a valóság problémái elől történő elmenekülés), a coping (a játék stresszel, feszültséggel való megküzdésben közrejátszott szerepe) valamint a fantázia (a megszokott identitásból való kilépés) voltak. Hipotéziseim, melyek szerint az önértékelés és szorongás kapcsolatban áll a felsorolt motivációkkal, igazolódtak.
Leírás
Kulcsszavak
motiváció, szorongás, önértékelés, videojáték, számítógépes játékok
Forrás