Különböző fizikai-kémiai tulajdonságú talajok vízteleníthetőségének vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberi tevékenységek a globális környezet változását eredményezik, ami néha súlyos következményekkel jár a jövőre nézve. A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak ismerete a mezőgazdaságban már évtizedek óta kulcskérdés .A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak becslése, vizsgálata a - könnyen meghatározható - fizikai-kémiai paraméterek alapján mindig is a kutatók fontos célja volt. Fentiek alapján kutatómunkám során a célom az volt, négy egymástól eltérő és négy független talajminta fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározzam, a vizsgált talajok fizikai-kémiai tulajdonságai alapján vízteleníthetőségi vizsgálatok elvégzése a DET eszközzel, a talajtulajdonságok alapján az optimális talaj:víz arány megállapítása, mely alkalmas lehet a talajok vízteleníthetőségének meghatározásához. A kutatásom során mértem a talajok fizikai-kémiai tulajdonságait (pH, EC, Arany-féle kötöttségi szám, hidraulikus vízvezetőképesség, aggregátum-összetétel), valamint a DET eszköz segítségével mértem az 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:100 talaj:víz arányú talajszuszpenziók vízteleníthetőségének terjedési görbéit, valamint az átlagos középidők alakulását.
Eredményeim alapján megállapítható, hogy a DET eszköz alkalmas a talajok vízteleníthetőségének vizsgálatára, és a fizikai talajféleségek fizikai-kémiai tulajdonságai alapján meghatározható az az optimális talaj:víz arány, amely a talajféleségek elkülönítésére alkalmas (1:5 arány).

Leírás
Kulcsszavak
vízteleníthetőség, vízvezetőképesség, szemcseösszetétel, talaj
Forrás