A négy vagy több gyermeket nevelő anyákat megillető adókedvezmény alkotmányossági vizsgálata

Dátum
Szerzők
Nagy-Belgyár, Zsuzsa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény módosításával bevezetésre került, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák személyi jövedelemadó kedvezményére vonatkozó szabályozás alkotmányossági felülvizsgálatának szükségességét törekedtem bemutatni és alátámasztani mind demográfiai, szociológiai, társadalompolitikai szempontokból, mind pedig az Alaptörvény és egyéb, alacsonyabb szintű jogforrások rendelkezéseivel való ütközése alapján. Az 1995. évi CXVIII. törvény (3) bekezdése alapján a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét kizárólag a vér szerinti, vagy örökbefogadó anya veheti igénybe, mely alapján a jogosulti kör jogszabály általi meghatározása sérelmes, hiszen a nevelt (mostoha) gyermek(ek) száma nem számít bele a jogosultságot megalapozó gyermekek számába. E definitív meghatározás az Alaptörvény több cikkébe is ütközik, továbbá súlyosan diszkriminatív, hiszen kizárja a jogosulti körből azon anyákat, akik nevelt (mostoha) gyermekként nevelnek négy vagy több gyermeket (sőt, diszkriminálja mostohagyermeket is a vérszerinti, vagy örökbefogadott gyermekkel szemben). Az Alaptörvény mellett e rendelkezés nemcsak egyéb jogszabályokba ütközik, de a jogalkotói szándéknak („a több gyermeket felnevelő édesanyákat kiemelten kell támogatni, elismerve ezzel a családban és a munka világában tanúsított kettős helytállásukat”) sem felel meg, ezért (felül)vizsgálata mindenképpen indokolt.
Leírás
Kulcsszavak
négygyermekes anya, adómentesség, alkotmányossági vizsgálat
Forrás